top of page

POVRAT I REKLAMACIJA

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Registrirani korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda, na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. DESTILERIJA ŠIMIĆ će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), osim ukoliko se radi o proizvodu kojeg je nemoguće bilo provjeriti bez da se ne otvori originalno pakiranje.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada DESTILERIJA ŠIMIĆ nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, DESTILERIJA ŠIMIĆ će vratiti sredstva korisniku, s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi DESTILERIJA ŠIMIĆ. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak DESTILERIJE ŠIMIĆ koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. DESTILERIJA ŠIMIĆ je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine , br. 41/14, 110/15, 14/19 ) obavještavaju se potrošači da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku: putem pošte na adresu: DESTILERIJA ŠIMIĆ, Trg Svetog Trojstva 20., 34000 Požega na e-mail adresu: info@destilerijasimic.com.

Na Vaše prigovore odgovoriti ćemo u zakonskom roku od 15 dana, od zaprimanja prigovora.

bottom of page