top of page

Kako prepoznati kvalitetnu rakiju?

Opisati karakteristike i specifičnosti neke rakije, posebno one koja je duži vremenski period

sazrijevala u hrastovim bačvama, nije ni malo lak ni jednostavan zadatak.Vrhunska rakija

Rakija vrhunske kvalitete podrazumijeva postojanje harmoničnog djelovanja boje, bistrine, čistog karakterističnog mirisa, zaokružen i harmoničan okus praćen s odgovarajućim pozitivnim aromama.


4 načina kako prepoznati kvalitetnu rakiju

  1. Bistrina je jedan od parametara kvalitete pića. Ona je u sinergijskoj vezi s čistoćom i nijansom boje i doprinosi ukupno vizualnom izgledu.

  2. Boja predstavlja značajan parametar kvalitete pića. Kroz boju se prepoznaje da li je piće sazrijevalo određeni vremenski period u drvenoj bačvi ili ne te formira utisak o kvaliteti proizvoda.

  3. Miris predstavlja najvažniji parametar koji direktno utječe na konačnu odluku o kvaliteti rakije.

  4. Okus je vrlo kompleksan i najvažniji parametar za određivanje kvalitete.


Po staroj narodnoj: „Dok je pije nitko se ne kaje jer po jutru, rakija se razaznaje…“
Commentaires


bottom of page